MY STORY

(and I stick to it)

Bio 

Henry Arvidsson skaffade sin första systemkamera 1980 och sedan dess har det alltid handlat om att skapa bilder. Efter ett år av minklarering som FN soldat under inbördeskriget i Södra Libanon (UNIFIL) blev det seriöst med fotojournalist utbildning i New York (ICP). Detta följdes utav fem år som FN fotograf och vapeninspektör i Irak (UNSCOM), alltmedan hans bilder spreds i världsmedia. Därefter hamnade fokus på förstörandet utav Kemiska vapen (OPCW) med resor över hela världen. Även om det rådde fotografi förbud på militäranläggningarna han inspekterade fanns kameran med off-duty. 2010 återgick han till fotografin på heltid och började 2012 göra 360 graders VR Tours för Google Business View. Han fotograferade internationella event i Haag i ett antal år innan han 2018 återvände till Malmö efter 30 år utomlands.  Han är representerad utav Alamy Stock Photos i England. Han är nu baserad på Österlen. 

Utbildning

 • Grundkurs för Fotografisk Utbildning (GFU) Stockholms Universitet 1983
 • Photojournalism, International Center of Photography (ICP), New York 1989-90
 • Video Platypus Workshop, Florence 2000

Utställningar

 • 1982 Planket, Stockholm (samlingsutställning)
 • 1992 Lincoln Center, New York (samlingsutställning)
 • 2005 “The UN through the eyes of it’s staff” FN Högkvarteret, New York (samlingsutställning)
 • 2015, 16, 17 PhotoOp, Haag, Nederländerna (samlingsutställning)
 • 2019 ”Orange” PhotoOp, Malmö (samlingsutställning)
 • 2019 “World markets”, World Trade Center, Malmö (separatutställning)
 • 2019 “I LOVE NY” Studio, Malmö (separatutställning)
 • 2021 "New York" Cushman & Wakefield Lobby exhibition (separatutställning)
 • 2021 "Se tillbaka" Österlens Fotografi Centrum (separatutställning)

Publikationer och bildbidrag bl.a:

 • Böcker: "IRAQ between wars" (selfpublished), ”FN 50” jubileums bok, ”Mellan två krig” (Rolf Ekeus), ”Disarming Iraq” (Hans Blix), ”Saddams Secrets” (Tim Trevan), ”The Death Lobby” Kenneth Timmerman, ”Bulls Eye” (James Adams)
 • Dagstidningar: New York Times, New York Daily News, Volkskrant (NL), Sydsvenskan, Aftonbladet, SvD
 • Tidskrifter: Vanity Fair, Newsweek, TIME, US News and World report, Stern, Der Speigel, Elsevier, Vi, ETC
 • TV: PBS, CNN, BBC, NOS (NL), SVT

Bio 

Henry Arvidsson bought his first SLR in 1980, since it has always been about creating images. He documented a year of mine clearing as a United Nations Peacekeeper during the conflict in Southern Lebanon (UNIFIL) 1988-89. The portfolio earned him a spot in the photojournalism program at the International Center of Photography (ICP) in New York the following year. Persistence eventually rewarded him with the post as Chief photographer for United Nations photographer in Iraq tased with documenting the ongoing Weapons Inspections (UNSCOM). Originally scheduled to last for a few months the assignment lasted for over five years, during which his images were released and published in world media. In 1997 he joined the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in The Hague as a Team Leader. Even though there was no official photography the cameras came along on the journeys across the world. In 2010 he left the fulltime OPCW position and started Henry Arvidsson Photography. In 2012 he expanded to 360 VR tour photography for Google. He covered International Affairs and Events in The Hague until 2018 when he returned to his native Sweden after 30 years abroad. He produces editorial assignments, personal projects and is represented by Alamy Stock Images.  He is now base on Österlen, Sweden.

Utbildning

 • Grundkurs för Fotografisk Utbildning (GFU) Stockholms Universitet 1983
 • Photojournalism, International Center of Photography (ICP), New York 1989-90
 • Video Platypus Workshop, Florence 2000

Utställningar

 • 1982 Planket, Stockholm (collective exhibition)
 • 1992 Lincoln Center, New York (collective exhibition)
 • 2005 “The UN through the eyes of it’s staff” UN HQ, New York (collective exhibition)
 • 2015, 16, 17 PhotoOp, Haag, Nederländerna (collective exhibition)
 • 2019 ”Orange” PhotoOp, Malmö (collective exhibition)
 • 2019 “World markets”, World Trade Center, Malmö (solo exhibition)
 • 2019 “I LOVE NY” Studio, Malmö (solo exhibition)
 • 2021 "New York" Cushman & Wakefield Lobby exhibition (separatutställning)
 • 2021 "Se tillbaka" Österlens Fotografi Centrum (separatutställning)

Publikationer och bildbidrag bl.a:

 • Books: ”Iraq between wars” (self published), ”UN 50” anniversary book, ”Mellan två krig” (Rolf Ekeus), ”Disarming Iraq” (Hans Blix), ”Saddams Secrets” (Tim Trevan), ”The Death Lobby” Kenneth Timmerman, ”Bulls Eye” (James Adams)
 • Newsmedia: NY Times, New York Daily News, Volkskrant (NL), Sydsvenskan, Aftonbladet, SvD
 • Magazines: Vanity Fair, Newsweek, TIME, US News and World report, Stern, Der Speigel, Elsevier, Vi, ETC
 • TV: PBS, CNN, BBC, NOS (NL), SVT
Image