MY STORY

(and I stick to it)

Image

Bio 

Henry Arvidsson skaffade sin första systemkamera 1980 och sedan dess har det alltid handlat om att skapa bilder. Han dokumenterade sitt år som FN soldat under inbördeskriget i Södra Libanon (UNIFIL 1988-89). Bilderna resulterade i antagandet till fotojournalistikutbildningen på International Center of Photography i New York (ICP 1989-90). Kombination av utbildningen och tidigare erfarenheter ledde till uppdraget att som FN fotograf dokumentera vapeninspektionerna i Irak (UNSCOM 1991-96). Många av bilderna publicerades i världs media. Under 1997 anställdes han utav Organisation för Förbjudandet utav Kemiska Vapen (OPCW 1997-2009) baserad i Haag, Nederländerna som gruppledare med resor över hela världen. Även om det rådde fotografi förbud på militäranläggningarna han inspekterade fanns kameran med under resor över hela världen. Det tidsbestämda uppdraget slutade 2010 och han återgick han till fotografin på heltid. Under 2012började han också producera 360 graders VR Tours för Google Business View. Han fotograferade internationella event i Haag till och med 2018 varefter han återvände till Malmö efter 30 år utomlands.  Han är Österlen baserad och välkomnar redaktionella och kommersiella uppdrag. Han är representerad utav Alamy Stock Photos.

Utbildning

 • Grundkurs för Fotografisk Utbildning (GFU) Stockholms Universitet 1983
 • Photojournalism, International Center of Photography (ICP), New York 1989-90
 • Video Platypus Workshop, Florence 2000

Utställningar

 • 1982 Planket, Stockholm (samlingsutställning)
 • 1992 Lincoln Center, New York (samlingsutställning)
 • 2005 “The UN through the eyes of it’s staff” FN Högkvarteret, New York (samlingsutställning)
 • 2015, 16, 17 PhotoOp, Haag, Nederländerna (samlingsutställning)
 • 2019 ”Orange” PhotoOp, Malmö (samlingsutställning)
 • 2019 “World markets”, World Trade Center, Malmö (separatutställning)
 • 2019 “I LOVE NY” Studio, Malmö (separatutställning)
 • 2021 "New York" Cushman & Wakefield Lobby exhibition (separatutställning)
 • 2021 "Se tillbaka" Österlens Fotografi Centrum (separatutställning)

Publikationer och representation:

  • Böcker: "IRAQ between wars" (selfpublished), ”FN 50” jubileums bok, ”Mellan två krig” (Rolf Ekeus), ”Disarming Iraq” (Hans Blix), ”Saddams Secrets” (Tim Trevan), ”The Death Lobby” Kenneth Timmerman, ”Bulls Eye” (James Adams)
  • Dagstidningar: New York Times, New York Daily News, Volkskrant (NL), Sydsvenskan, Aftonbladet, SvD
  • Tidskrifter: Vanity Fair, Newsweek, TIME, US News and World report, Stern, Der Speigel, Elsevier, Vi, ETC
  • TV: PBS, CNN, BBC, NOS (NL), SVT
  • Representerad av Alamy bildbyrå

Bio 

Henry Arvidsson bought his first SLR in 1980, since it has always been about creating images. He documented his year as a United Nations Peacekeeping soldier during the conflict in Southern Lebanon (UNIFIL 1988-89). The portfolio earned him a spot in the photojournalism program at the International Center of Photography (ICP) in New York the following year. The combination of skills landed him the assignment to document United Nations Weapons Inspections in Iraq (UNSCOM 1991-96). Many of resulting images were published in world media. In 1997 he joined the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) based in The Hague, The Netherlands as a Team Leader. Even though photography on the inspected military installations he inspected was prohibited the cameras came along on journeys across the world. The time limited assignment ended 2010 and he retuned to full-time photography. By 2012 he expanded to 360 VR tour photography for Google Business View. He covered International Affairs and Events in The Hague until 2018 when he returned to his native Sweden after 30 years abroad. He is based on Österlen in Southern Sweden and welcome editorial and commercial assignments. He is represented by Alamy Stock Images.  

Education

 • Grundkurs för Fotografisk Utbildning (GFU) Stockholms Universitet 1983
 • Photojournalism, International Center of Photography (ICP), New York 1989-90
 • Video Platypus Workshop, Florence 2000

Exhibitions

 • 1982 Planket, Stockholm (collective exhibition)
 • 1992 Lincoln Center, New York (collective exhibition)
 • 2005 “The UN through the eyes of it’s staff” UN HQ, New York (collective exhibition)
 • 2015, 16, 17 PhotoOp, Haag, Nederländerna (collective exhibition)
 • 2019 ”Orange” PhotoOp, Malmö (collective exhibition)
 • 2019 “World markets”, World Trade Center, Malmö (solo exhibition)
 • 2019 “I LOVE NY” Studio, Malmö (solo exhibition)
 • 2021 "New York" Cushman & Wakefield Lobby exhibition (separatutställning)
 • 2021 "Se tillbaka" Österlens Fotografi Centrum (separatutställning)

Publications and representations:

 • Books: ”Iraq between wars” (self published), ”UN 50” anniversary book, ”Mellan två krig” (Rolf Ekeus), ”Disarming Iraq” (Hans Blix), ”Saddams Secrets” (Tim Trevan), ”The Death Lobby” Kenneth Timmerman, ”Bulls Eye” (James Adams)
 • Newsmedia: NY Times, New York Daily News, Volkskrant (NL), Sydsvenskan, Aftonbladet, SvD
 • Magazines: Vanity Fair, Newsweek, TIME, US News and World report, Stern, Der Speigel, Elsevier, Vi, ETC
 • TV: PBS, CNN, BBC, NOS (NL), SVT
 • Represented by Alamy picture library