MUSIK

"Det är bara Rock 'n Roll" i alla fall mestadels.


MUSIC

"It's only Rock 'n Roll " at least mostly.