IRAQ between wars (printed book)

35.00

En foto bok som visar två sidor av en konflikt, ena sidan de officiella bilderna ifrån FNs vapensinspektioner i Irak 1991-96, den andra bilden är av dagligt liv tagna under oräkneliga vandringar längs Bagdads gator. Boken på 160 sidor är ett försök att ta en titt bakom rubrikerna och videoklippen i en konfliktzon och möta ett stolt folk härrörande ifrån en civilsation där lagar först höggs i sten. Efter ett ytterligare krig och störtandet utav den brutale diktatorn Saddam Hussein en återvändo i 2011 till ett land där allt var ”samma sak, men annorlunda”. Irak dokumenterat.

A photo book showing two sides of a conflict, one side the official images from the United Nations Weapons Inspections in Iraq 1991-96 which have been published widely in Western media, the other images of daily life made during countless wonderings along the streets of Baghdad. The book of 160 pages is an attempt to go beyond the headlines and soundbites into a conflict zone, to meet a proud people sprung out of a civilization where the laws of man were first written in stone. 2011, following another war and the fall of the dictator Saddam Hussein and his Baathist regime the changes could be summed up with the Iraqi expression “same, same but different”. Iraq documented.

Hårdpärm / Hardcover
160 sidor/pages
120 bilder/pictures
25 x 20 cm (approx.10 x 8″)

Additional information

Weight 1 kg
Dimensions 30 × 25 × 2 cm