STORIES


Bilder för redaktionellt bruk. Vänligen bifoga filnamnet under varje bild vid beställning.
Fil info: Min storlek A4 @300dpi (om högre resolution krävs vänligen indikera detta vid beställning , de flesta bildfilerna är betydligt större)
Affärsidkare måste delge MOMS nummer vid beställning (EU regler.
OBS: Bilder vars fil nummer börjar på <2000 (innan strecket) är bilder gjorda på film och skannade på 4800 dpi
För kommersiella ändamål vänligen kontakta oss

Pictures for editiorial use. Kindly indicate the file name under each image when ordering
File info: Min size A4 @300dpi (approx Letter size or 8,5x11") (If larger files are required kindly not  this when ordering, most image files are significantly larger)
Business customers must provide TAX ID (EU rules).
NOTE: Images labelled with the first four numbers < 2000 (before the dash) are images made on film, scanned at 4800 dpi
For commercial use kindly contact us.