ISLAND


Ett landskap av lava och is

A landscape of lava and ice