Porträtt-, Redaktionell-, Företags- och 360 fotografi

"nyfikenhet ...är drivkraften, kameran nyckeln och bilderna dokumentationen"  

Portrait, Editorial, Business and 360 photography

"curiosity ...is the driver, the camera the key and the images the record"
3425 757 FR Omaha Beach

D-Day Monument

vid Omaha Beach, Nomandie, Frankrike

at Omaha Beach, Normandy, France