Porträtt-, Redaktionell-, Företags- och 360 fotografi

"nyfikenhet ...är drivkraften, kameran nyckeln och bilderna dokumentationen"  

Portrait, Editorial, Business and 360 photography

"curiosity ...is the driver, the camera the key and the images the record"
_NZ92909

Pretty in Pink

Damer i Nashville, TN

Ladies in Nashville, TN